Gặp đội của chúng tôi

Nikat Bhalara

Giám đốc phát triển kinh doanh

Husain Bharmal

Giám đốc, Bán hàng & Tiếp thị

Gunjan Dave

Giám đốc hoạt động

Yukti Bhalara

Giám đốc, Divison giấy

Rashida Bharmal

Giám đốc, phòng tắm divison

Trusha Dave

Giám đốc, Divison nhựa

Rakesh Bhalara

Trưởng nhóm phát triển sản phẩm

Xe tăng Manish

Phát triển thương hiệuLead

Mehul Barejiya

Trưởng nhóm phát triển khách hàng

Chirag pipaliya

Chuyên gia phát triển thương hiệu

Vimal Dalsaniya

Thanh tra trưởng QC

Bautik Barejiya

Giám đốc điều hành hậu cần & tài liệu

Nilesh Andodariya

Giám đốc Văn phòng

Chandu Lokhil

Giám sát bao bì

Uday Lokhani

Thanh tra QC
Có một cuộc điều tra ?