Bao Bì Giấy - Lớp Lót Thử Nghiệm Kraft | TIEIC Ceramic

Lớp Lót Thử Nghiệm Kraft

Lớp Lót Thử Nghiệm Kraft

Bao Bì Giấy

Chúng tôi tham gia vào việc cung cấp một loạt giấy Kraft Test Liner cho các khách hàng có giá trị nhất của chúng tôi.

Phạm vi GSM = 120-200

Được sử dụng làm giấy gói dưới cùng, giấy lót quần áo, bao bọc dệt, bao bì carton bên trong, chất độn trống, vỏ bụi, lót bảo vệ sàn, tấm tàu ​​sân bay, mặt nạ sơn và lót khay. Các ứng dụng khác bao gồm bó và nhồi.

Có một cuộc điều tra ?