Liên lạc

Có một cuộc điều tra?

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy các sản phẩm hoàn hảo và giá cả cho các yêu cầu của bạn.

350 Ký tự còn lại

Hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn có một câu hỏi hoặc phản hồi liên quan đến đơn đặt hàng của bạn thì hãy ping chúng tôi ở đây.

Liên hệ hỗ trợ

TIEIC India

Địa chỉ:

NH-8A , Behind Argil Ceramic ,
Morbi - 363642 , Gujarat , INDIA.

Số điện thoại :

+91 94294 84399

+91 94294 84412

TIEIC North America :

Địa chỉ:

340 E Maple Ave - Suite 101 - Langhorne ,
PA 19047 , USA.

Số điện thoại :

267-87-TIEIC(84342)

E-mail:

sales@tieic.com

Có một cuộc điều tra ?