با تیم ما ملاقات کنید

نیکت بوالا

مدیر ، توسعه تجارت

حرم

مدیر ، فروش و بازاریابی

گونجان دیو

کارگردان ، عملیات

یوکتی بهلارا

کارگردان ، مقاله دیواری

رشیدا

کارگردان ، دیویسون حمام

تروشا دیو

کارگردان ، دیویسون پلاستیک

راش بهلارا

تولید محصول

مخزن

توسعه برندLead

مهول لریجیا

رهبری توسعه مشتری

کوارتر

متخصص توسعه برند

دالسنیا

رئیس بازرس QC

Bhautik Barejiya

تدارکات و مستندات اجرایی

نیلش آنداریا

مدیر اجرایی

چاندو لوخیل

سرپرست بسته بندی

اودای لوخانی

بازرس QC
استعلام داشته باشید ?