کاغذ و بسته بندی - آستر تست کرافت | TIEIC Ceramic

آستر تست کرافت

آستر تست کرافت

کاغذ و بسته بندی

ما درگیر ارائه طیف گسترده ای از کاغذ کرافت آزمون تست به مشتری های ارزشمند خود هستیم.

دامنه GSM = 120-200

به عنوان بسته بندی پایین روزنامه ، کاغذ زیر لباس پوشاک ، بسته بندی های نساجی ، بسته بندی کارتن داخلی ، پرکننده باطل ، روکش گرد و غبار ، آسترهای حامل کف ، ورق حامل ، نقاب سازی رنگ و آستر سینی استفاده می شود. کاربردهای دیگر شامل بسته بندی و چاشنی است.

پرس و جو داشته باشید ?