Δάπεδο και τοίχο - Μωσαϊκά και μετρό | TIEIC Ceramic

Δάπεδο και τοίχο

Αγωγή ?