Υποδομή

Χαρτί

Απορρίμματα χαρτιού Πολτός Δεσμευτικός Ξήρανση Κύλινδροι και φύλλα

PP / HDPE σχοινί

Πλαστικά κόκκοι Θέρμανση Σχηματισμός νημάτων Στρίψιμο Συσκευασία

Αγωγή ?